Đóng

Hỗ trợ Marketing

Tạo lập chiến lược Marketing là chìa khóa dẫn đến thành công trong thời đại công nghệ thông tin phát triển hiện nay, và chúng tôi có thể giúp bạn phát triển kinh doanh thẩm mỹ một cách nhanh chóng.

Trước khi gia nhập vào thị trường thẩm mỹ, rất nhiều bác sĩ đã không thực hiện các chiến lược marketing. Điều này dẫn đến việc không nhiều người biết đến và các chức năng của thẩm mỹ viện cũng ít người biết đến.

Chúng tôi hiểu sự cần thiết của việc thiết lập mục tiêu Marketing. Chúng tôi đã hợp tác với nhiều chuyên gia và nhà cung cấp khác nhau để tìm kiếm khách hàng và giúp họ trở thành những khách hàng trung thành. Từ brochure cho đến website, kế hoạch trên các kênh truyền thông, chúng ta sẽ biết khách hàng mục tiêu là ai.